Workshop med Nassozi

Nassozi Kiyaga, Deaf Link UgandaInter Action bjuder in till sitt årliga evenemang med Nassozi Kiyaga, grundare av Deaf Link Uganda, DLU.
Nassozi kommer att berätta lite om sitt arbete med DLU, 
 men huvudfokus denna kväll är att tillsammans med 
 Nassozi planera konkreta projekt som behöver 
 genomföras under det kommande året.
Det kan till exempel handla om hjälp med
– redigering av kortare filmer om DLUs verksamhet,
– stöd med uppdatering och utveckling av websida och sociala medier,
– insamling till inköp av kalkoner,
– insamling till en motorcykel (boda boda) som behövs för att nå ut till
avlägsna byar,
– hjälp med design av något som går att tillverka i Uganda för att säljas
på plats eller i Sverige.
Det är bara några exempel, vi kommer att dela upp oss i arbetsgrupper efter intresse.

Kvällen avslutas med mingel.
Smörgås finns till självkostnadspris.

Varmt välkommen!