Årskrönika 2017

Det var under detta år som Inter Action föddes.

Anledningen var att några av oss fått möjlighet att träffa Nassozi Kiyaga från Uganda året innan och blivit varse den kraft som finns hos oss alla men som ibland behöver lite hjälp med att komma fram. Nassozi har ur ingenting skapat något som får människor, i det här fallet döva, att utvecklas trots att mycket talar emot en förbättrad livsmiljö för dem.

Vi tänkte att om hon kan ge oss denna insikt, så kan vi ge henne det hon behöver. Om vi kunde få fler människor att träffas och bli inspirerade och se vad de kan skapa, så kommer de i sin tur att smitta varandra. Om vi dessutom kan hjälpa varandra att lyckas – så har vi skapat en trevlig plats för umgänge.

Det var så Inter Action startade under våren 2017.

Förening bildas

Under hösten bildade vi en förening med stadgar och styrelse och fick den registrerad. Så smått började vi få medlemmar till Inter Action och i skrivande stund är vi tio medlemmar. Vi spred budskapet till vänner och bekanta, som vi trodde hade liknande värderingar, om detta med samverkan och varje människas inre drivkraft.

Eventen

Då tanken är att just bli inspirerad av varandra, har vi haft två event under året med ämnen och föreläsare som berör Inter Actions vision.

Nassozi Kiyaga, Deaf Link UgandaDen 18 maj berättade Nassozi Kiyaga om hur det är att vara döv i Uganda och vad hon gör för att förbättra situationen med en rad olika program som hon har skapat, som exempel mikrolån, utbildningsstöd och information för att bryta missförstånd runt dövhet. Nassozi beskrev de svårigheter hon har med budget för att betala löner och praktiska problem med att driva en organisation som Deaf Link Uganda (DLU).

Nina SkagerlindDen 28 november kom Nina Skagerlind som har en Master i Bistånd och Utvecklingsarbete. Hon har arbetat inom olika biståndsorganisationer i 15 år och under eventet diskuterade vi kring ämnet ”Leder goda avsikter till goda resultat?”. Svaret på den frågan är inte alltid ja. Det handlar mycket om en lyhördhet och respekt för att förstå problematiken och hur man sedan tillsammans kan komma på hur man skapar ett gott resultat.

Donation

I årets sista skälvande veckor hörde ett Företag av sig till Inter Action för en donation, som julklapp till sina anställda. Företagets värderingar sammanföll med Inter Actions värderingar. Det blev ett välkommet bidrag till Inter Action och DLU. Bidraget har möjliggjort att DLU kan bedriva sin verksamhet hela nästa år med en organisation som får betalt och därmed kan skapa arbetsro och långsiktighet för verksamheten. DLU kommer att på olika sätt medverka i Företagets arrangemang och på det sättet skapa en ömsesidig utveckling.

Det har varit ett spännande år och vi ser fram emot vad Inter Action har att erbjuda under 2018!

Styrelsen för Inter Action